Veiligheidscertificaat SVP

Om de veiligheid in de paardensport te waarborgen heeft de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra), de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) en de Stichting Recreatie Ruiter (SRR) samen met VeiligheidNL, de Stichting Veilige Paardensport (SVP) opgericht.

In 2002 is gestart met het invoeren van het veiligheidscertificaat. Het veiligheidscertificaat is in eerste instantie ontwikkeld als certificaat voor maneges. Inmiddels heeft het zich ontwikkeld tot een certificaat voor alle hippische accommodaties zoals maneges, verenigingen, menaccommodaties, pension- en africhtingsstallen, handelsstallen, fokkerijen, stoeterijen, enz. Op dit moment zijn er ruim 1100 hippische accommodaties in Nederland met het veiligheidscertificaat. Het aantal zal naar verwachting toenemen. De Stichting Veilige Paardensport heeft geen winstoogmerk. De kosten die worden gemaakt, onder meer in verband met de keuringen, worden doorberekend aan de accommodatiehouders.

Het veiligheidscertificaat garandeert de consument dat een accommodatie voldoet aan bepaalde basiseisen voor een veilige beoefening van de paardensport. Het certificaat stelt eisen aan bouwtechnische aspecten van een accommodatie, zoals hoogte van de rijbaan en breedte van de in- en doorgangen. Andere voorbeelden van de eisen zijn verplichting van het rijden met een veiligheidshelm, gediplomeerde instructeurs, harnachement onderhoud, het hebben van een vlucht- en calamiteitenplan en afgeschermde stap- en traingsmolens.

De inspecteurs van de Stichting Veilige Paardensport worden ingeschakeld bij het keuren van hippische accommodaties in verband met toekenning of verlenging van het veiligheidscertificaat. Tijdens de keuring wordt vastgesteld of de accommodatie nog voldoet aan de eisen zoals vermeld in het handboek Veilig Paardrijden.

Voorwaarde om lid te kunnen zijn van de FNRS is het in bezit hebben van een geldig veiligheidscertificaat. Sinds januari 2008 heeft de KNHS aan al haar verenigingen met een binnenaccommodatie laten weten dat ook zij moeten beschikken over een veiligheidscertificaat. Het veiligheidscertificaat is ook voor de SRR voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van ruiter- en koetsiersexamens. Daarnaast geldt vanaf januari 2013 voor alle stagebedrijven van Aequor, voor de opleiding paardenhouderij, dat ook zij in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat.

Bestuur en medewerkers van Stichting Veilige Paardensport streven ernaar, waar mogelijk, alle hippische accommodaties certificaathoudend te maken en hiermee de veiligheid in de paardensport te bevorderen. Daarnaast is het eisenpakket, zoals dat is weergegeven in dit handboek, in beperkte mate “organisch” van vorm; nieuwe situaties en voortschrijdend inzicht vragen om aanpassingen van het eisenpakket. Bestuur en medewerkers proberen hier op een adequate manier vorm aan te geven.

In de Nederlandse sportsector in het algemeen, maar ook in de internationale hippische sector, is het veiligheidscertificaat inmiddels een bekend en gewaardeerd begrip. Zo nemen hippische organisaties de eisen over en worden de ontwikkelingen vanuit de buurlanden met grote interesse gevolgd.

In het bestuur van SVP zitten afgevaardigden van de FNRS, KNHS, SRR en een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat is gehuisvest op het KNHS-centrum te Ermelo.